Errol Flynn drawing

"ERROL FLYNN" 2006
Llapis sobre paper, 30 x 40cm
Fet per a la revista de cinema "El Cinčfilm"
Lįpiz sobre papel, 30 x 40cm
Hecho para la revista de cine "El Cinčfilm".