Sophia Loren drawing

"SOPHIA LOREN" 2006
Llapis sobre paper, 29 x 39cm
Fet per a la revista de cinema "El Cinčfilm"
Lįpiz sobre papel, 29 x 39cm
Hecho para la revista de cine "El Cinčfilm"


.