Número 63
"EX-LIBRIS ISMAEL SMITH" 2012
Aiguafort, 125 x 82mm. Papers i tintes diferents
Totes les obres signades i numerades com a P.A. 1, P.A. 2, P.A. 3...
"EXLIBRIS ISMAEL SMITH" 2012
Aguafuerte