Número 66
"EX-LIBRIS MARIÀ FORTUNY" 2013
Aiguafort, 100x 100mm. Papers i tintes diferents
Totes les obres signades i numerades com a P.A. 1, P.A. 2, P.A. 3...
"EXLIBRIS MARIÀ FORTUNY" 2013
Aguafuerte