Ramon Llull

"MONTSERRAT ROIG" 2016
Llapis sobre paper, 29 x 20cm
Basat en una fotografia de Pilar Aymerich
Lápiz sobre papel

Pencil on paper