"PEGASUS" 2011
Llapis sobre paper, 70 x 50cm

Lápiz sobre papel
Imatge de la gira de comiat, 2019