"EULÀLIA XERCAVINS FRANQUESA I MARCEL·LÍ AULADELL CAHÍS" 2020
Llapis sobre paper, 40 x 30cm
Col·lecció privada, Sant Cugat del Vallès
Lápiz sobre papel
Graphite pencil on paper
L'instagram de TV3 va publicar una imatge a mitges d'aquest dibuix,
per a promocionar el programa "La comunitat", episodi "L'amor":