"EULÀLIA XERCAVINS FRANQUESA I MARCEL·LÍ AULADELL CAHÍS" 2020
Llapis sobre paper, 40 x 30cm
Col·lecció privada, Sant Cugat del Vallès
Lápiz sobre papel
Graphite pencil on paper