.
"SRA. DE JOSEP Mª LLIBRE" (fragment)  2002
Llapis sobre paper

Col.lecció privada, Argentona